auto - 2013 Kia Optima Hybrid, 15,905 miles, $22,995.

auto - 2013 Kia Optima Hybrid, 15,905 miles, $22,995.

2013 Kia Optima Hybrid, 15,905 miles, $22,995.