auto - 2012 Hyundai Elantra, 15,325 miles, $14,490.

auto - 2012 Hyundai Elantra, 15,325 miles, $14,490.

2012 Hyundai Elantra, 15,325 miles, $14,490.